Əlaqə

Təsisçi və baş direktor: Əhmədova Dilşad Zabit qızı
Tel: 050-675-39-26

Foto-müxbir: Ağayeva Rahidə Mahir qızı
Bölgə müxbiri: Ağayev Qurban Mikayıl oğlu
Bölgə müxbiri: Hüseynov Dağıstan Yusif oğlu
Sürücü: Səlimov Fəyaz Əflatun oğlu