Gündəm, Siyasət, Ölkə, Sosial
03 fevral 2022
927

ŞƏRƏFLİ ÖMÜR YOLU

ŞƏRƏFLİ ÖMÜR YOLU
Ölkənin tanınmış və nüfuzlu hakimlərindən biri olan Ənvər Seyidov haqqında məqaləsini yazmaq mənim üçün şərəfldir. Uzun illərdir ki, Ənvər Seyidov böyük və şərəfli bir yol keçmişdir. Bu illərdə Ənvər Seyidov daim zirvəyə doğru ucalmış, özünü bir şəxsiyyət kimi təsdiqləmiş, müdrikləşmiş və ağsaqqallaşmışdır. Bu illər ərzində Ənvər Seyidovun öz xalqına, Vətəninə, dostlarına, ulu öndər Heydər Əliyevin ölməz siyasi kursuna, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, Prezident İlham Əliyevin uğurla apardığı siyasətə qəlbən bağlı və son dərəcə sədaqətli olduğunu müşahidə etmiş və fədakar bir vətəndaş olduğuna tam inanmışam. O, təkcə mənim üçün yox, həmkarlarımız üçün də, bizim üçün də həmişə bir örnək və nümunə olmuşdur. Ənvər müəllimin ömür yolu olduqca şərəfli və rəngarəng çalarlarla zəngindir. O, ölkədə ən qətiyyətli və ədalətli hakimlərdən biridir.
Hələ gənclik illərindən Ənvər müəllim ədalətli hakim və müdrik alim olacağını bəyan edərdi.
Atalar demişkən, “Niyyətin hara, mənzilin də ora”. O, ilk dəfə ölkəmizin füsunkar guşəsi olan Zaqatalada hakim kimi fəaliyyətə başlamışdı. Sonra isə Cəlilabad rayonunda fəaliyyətini davam etdirib. Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin sədri kimi çətin və məsuliyyətli bir vəzifəni şərəflə yerinə yetirməyi bacarmışdı.
Ənvər Seyidovun təcrübəsi, peşəkarlığı, səriştəsi yüksək qiymətləndirilərək, o, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə seçildi. Elə həmin vaxtdan da o, mütəşəkkil, ağır və bir çox təhlükəli cinayət işlərinə baxarkən özünü ədalətli və vicdanlı bir hakim və həssas insan kimi tanıtmışdır. Bir çox ölkə əhəmiyyətli cinayət işlərinə Ənvər müəllim hakim kimi günlərlə, bəzən də aylarla baxaraq, ədalətli qərarlar qəbul edilməsinə nail olmuş, sübutları zərgər dəqiqliyi ilə araşdırmışıq.
Ənvər müəllim məhkəmə sistemində aparılmış köklü islahatlar və struktur dəyişiklikləri ilə bağlı olaraq, artıq xeyli vaxtdır ki, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmənin hakimi kimi səmərəli fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Bununla belə, qeyd edilməsi zəruridir ki, müstəqilliyimizin ilk illərində, hələ Milli Məclisin 31 mart 1995-ci il 1010 nömrəli qərarı ilə ona “Birinci ixtisas dərəcəli hakim” adı verilmiş və bu şərəfli adı o, indi də qürurla daşıyır.
Qeyd etdiyim kimi, Ənvər müəllimin həyat yolu zəngin və rəngarəngdir. O, təkcə hakim kimi deyil, həm də ölkənin ictimai-siyasi həyatında xüsusi xidmətləri olan görkəmli bir hüquqşünas alim və təşkilatçıdır. Müstəqilliyimizin ilk illərində, ən çətin və məsuliyyətli bir dövrdə-1994-1999-cu illərdə Ənvər müəllim Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü, təftiş qrupunun rəhbəri kimi, ölkənin seçki sisteminin köklü islahatlarında demokratik, şəffaf seçki sisteminin formalaşmasında və ədalətli seçkilərin keçirilməsində səmərəli təşkilatçılıq fəaliyyəti göstərmiş və dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. Məhz belə mürəkkəb bir dövrdə ölkə rəhbərliyi seçkinin çətin və məsuliyyətli olduğunu nəzərə alaraq, ona seçki komissiyasının üzvü, təftiş qrupunun rəhbəri kimi böyük etimad göstərmiş, o isə bu etimadı tam doğrultmuşdur.
Ənvər müəllimin fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o, istedadlı yazıçıdır. Çətin və mürəkkəb işlərin məhkəmə prosesini ustalıqla idarə etməklə yanaşı, həm də bir yazıçı kimi onların bədii inikasını təmin etmək üçün hakimliyi və bədii yaradıcılığı bir sintez olaraq, üzvü surətdə əlaqələndirir. Bununla da o, məhkəmələrin tərbiyəvi rolunun inkişafına dəyərli töhfələr verir, gənclərin mənəvi – əxlaqi və hüquqi tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirir.
Ənvər müəllimin romanları, povestləri daim oxucuların böyük marağına səbəb olmuş, bir çox filmlər onun ideya rəhbərliyi və məsləhəti ilə lentlərə köçürülmüş və oxucuların intizarla gözlədiyi seriallara çevrilmişdir. “Canavar balası”, “Sonuncu şahid”, “Təlatüm”, “Gürzə”, “Ünvansız eşq”, “Dələduzlar”, “Tale yolları” və başqa filmləri tamaşaçıların böyük maraqla izlədiyi televiziya filmlərindən hesab olunur. “Gürzə” filmi 2009-cu ildə ölkənin televiziya filmləri sırasında birinci dərəcəli diploma layiq görülmüşdür.
Ənvər Seyidov bədii yaradıcılıq uğurlarına görə “Qızıl qələm”, “Qızıl qılınc”, “Rəsul Rza”, “Lermontov”, “Puşkin” və onlarca digər mükafatlara layiq görülmüşdür. “Təlatüm” və “Gürzə” romanları əsasında çoxseriyalı bədii filmlər çəkilmişdir. Bütün bunlar təsadüfi hesab oluna bilməz. Onu da deyim ki, Ənvər Seyidov cavan vaxtlarında həm də Teatr İnstitutunun tələbəsi olmuş və ssenari kursunda təhsil almışdır. Bütün bunlar onun bədii və kino yaradıcılığında müxtəlif janrlarda yazdığı əsərlərdə, kinossenarilərdə ona özünəməxsus peşəkarlıq nümayiş etdirməyə böyük yaradıcılıq imkanları yaratmışdır. Təsadüfi deyil ki, Ənvər müəllim Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının üzvü seçilmişdir. Hələ 1997-ci ildə Əsilzadələr Məclisinin üzvü olmuş Ənvər Seyidov Azərbaycan ziyalılarının və sənət adamlarının böyük bir qisminin fəxr etdiyi Seyidbəyovlar nəslinin bu gün şərəfli davamçılarından biridir.
Ənvər Seyidov təkcə bədii yaradıcılıqda deyil, həm də elmi-nəzəri fəaliyyətdə öz dəsti xətti ilə tanınmış hörmətli alimlərimizdən biridir. O, Rusiyanın, Ukraynanın, Belarusun və Azərbaycanın ən görkəmli hüquqşünas alimlərinin birgə rəyi ilə öz təcrübi fəaliyyətini elmi-nəzəri təlimlərlə üzvü surətdə əlaqələndirərək, “Cinayət prosesində insan hüquqlarının təminatı” məsələləri: beynəlxalq standartlar və dövlət daxili qanunvericilik” mövzusunda dövrümüz üçün son dərəcə aktual və müasir olan bir mövzuda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək, yekdil rəylə hüquq elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona 2013-cü ildə hüquq elmləri doktoru, professor elmi adı verilmişdir. O, hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin iqtisadi və sosial fənlər kafedrasının professoru kimi səmərəli pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Gənc müəllimlərə hüququn əsaslarını tədris edir. Ənvər müəllim işlədiyi kollektivin, tələbələrin və müəllimlərin sevimlisi və məsləhət yeridir. Onun "Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq normaların tətbiqi" (2003), "Konstitusiya və hüququn əsasları", "Hüququn əsasları" (2008), "Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası" (2008) və digər çoxsaylı dərslikləri tələbə və müəllimlərin stolüstü kitabları hesab olunur.
Ənvər müəllim səmərəli elmi fəaliyyətinə görə Türkiyə Dövlətlərarası Beynəlxalq Hüquq Akademiyasının, Avropanın, Almaniyanın, Rusiyanın və bir sıra başqa ölkələrin tanınmış akademiyalarının üzvü seçilmiş və onların mükafatları ilə təltif olunmuşdur. O, səmərəli, elmi və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə hələ 2016-cı ildə Amerikada yaşayan Azərbaycan yəhudilərinin “AZZEM” təşkilatı tərəfindən ABŞ-a – Nyu-Yorka dəvət edilmiş və mükafatlandırılmışdır.
Ənvər Seyidov öz həyatını başqaları üçün yaşayaraq, bir örnək nümayiş etdirdiyinə, özünü mənəvi dəyərlərin təbliğinə, möhkəm ailə həyatına, dinlərarası əməkdaşlığa, beynəlxalq həmahəngliyə, kütləvi informasiya vasitələrinin və sülh mədəniyyətinin yaradılmasına həsr etdiyinə, irqi, milli və dini maneələri aşaraq, bütün yaş qruplarında olan insanların ümidlərinin yerinə yetirilməsinə verdiyi öz dəyərli töhfələrinə görə Beynəlxalq Sülh Federasiyasının, Sülh Naminə Dinlərarası və Beynəlxalq Federasiyasının “sülhməramlı səfiri” elan edilmiş və bu şərəfli adı uğurla daşımaqdadır. O, uzun illərdir ki, həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri olmaqla, bu sahədə də xeyirxah fəaliyyət göstərir.
Ənvər müəllim nümunəvi ailə başçısı, fədakar atadır. Onun oğlu Fərrux Seyidov hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sektor müdüri olan Fərrux Seyidov “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur. O, eyni zamanda, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində “ Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi” fənninin tədrisi ilə məşğuldur. Kiçik oğlu Mehmandar Seyidov da atasının yolunu davam etdirərək, hüquqşünas peşəsini seçmişdir.
O, şərəfli ömür yolu ilə gənclərimizə bir nümunədir. Ənvər Seyidova möhkəm cansağlığı, böyük yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Dilşad Əhmədova
Baş redaktor
Snjtnl
 • Snjtnl
 • 9 yanvar 2023 11:07
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
levitra 20mg over the counter <a href="https://aglyrica.store/">order pregabalin 150mg pills</a> medrol order online
Ajrxhs
 • Ajrxhs
 • 26 yanvar 2023 20:08
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
online gambling real money <a href="https://playcasox.com/">poker sites</a> tadalafil max dose
Olqmiu
 • Olqmiu
 • 27 yanvar 2023 12:28
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order trazodone generic <a href="https://etrazodonep.com/">brand trazodone 100mg</a> aurogra 50mg sale
Thjbve
 • Thjbve
 • 28 yanvar 2023 07:40
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
research papers writing <a href="https://esxwriting.com/">my family essay writing</a> ivermectin 3 mg tablet
Yvgrwh
 • Yvgrwh
 • 28 yanvar 2023 17:17
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
sildalis over the counter <a href="https://sildalisep.com/">sildalis ca</a> lamictal price
Fuamxm
 • Fuamxm
 • 29 yanvar 2023 18:32
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
deltasone brand <a href="https://eaccutan.com/">order accutane 20mg pill</a> buy amoxicillin 500mg sale
Mqyksa
 • Mqyksa
 • 29 yanvar 2023 22:32
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
cheap viagra 50mg <a href="https://cilsedpill.com/">tadalafil 5mg ca</a> liquid cialis
Olqhey
 • Olqhey
 • 31 yanvar 2023 07:48
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order zithromax 250mg without prescription <a href="https://eazithromycin.com/">cheap zithromax 250mg</a> order neurontin 100mg generic
Bylhus
 • Bylhus
 • 1 fevral 2023 21:00
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
casino play <a href="https://gastromectol.com/">order stromectol 6mg pill</a> order provigil without prescription
Daqwqd
 • Daqwqd
 • 3 fevral 2023 14:14
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
oral sildenafil 50mg <a href="https://etamoxifenp.com/">nolvadex 10mg us</a> rhinocort uk
Vmtsxe
 • Vmtsxe
 • 3 fevral 2023 19:50
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order prednisone online <a href="https://gaprednisone.com/">prednisone 40mg pills</a> order vermox 100mg
Fvdbzi
 • Fvdbzi
 • 6 fevral 2023 14:17
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order tadacip 10mg <a href="https://buydiclofenacp.com/">buy voltaren 50mg pills</a> order generic indomethacin
Qutief
 • Qutief
 • 8 fevral 2023 00:33
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order terbinafine 250mg pills <a href="https://buycefiximep.com/">suprax 100mg us</a> order trimox 250mg without prescription
Huozkr
 • Huozkr
 • 9 fevral 2023 10:35
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
biaxin online buy <a href="https://buyclonidinep.com/">clonidine 0.1 mg price</a> buy antivert for sale
Mogsid
 • Mogsid
 • 11 fevral 2023 03:33
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
spiriva tablet <a href="https://aterazosinc.com/">order generic terazosin 1mg</a> buy hytrin 5mg without prescription

proventil canada <a href="https://cipllonline.com/">cipro usa</a> purchase ciprofloxacin without prescription
Rkgaca
 • Rkgaca
 • 12 fevral 2023 15:19
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
pioglitazone 15mg drug <a href="https://apioglitazone.com/">order actos 15mg generic</a> sildenafil 100mg england
Yqgyox
 • Yqgyox
 • 14 fevral 2023 00:17
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
cialis pill <a href="https://buyclstfl.com/">Cialis sales</a> blackjack online
Yjrabh
 • Yjrabh
 • 14 fevral 2023 05:39
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
generic cialis 5mg <a href="https://buyedonxline.com/">cheap ed drugs</a> buy cialis 10mg online
Cwwjet
 • Cwwjet
 • 15 fevral 2023 09:19
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
online roulette game <a href="https://abgamescasino.com/">betfair casino online</a> gambling addiction
Lttgjv
 • Lttgjv
 • 16 fevral 2023 19:26
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
money slots <a href="https://xcasinoxslots.com/">online casino</a> slot online
Gvmegf
 • Gvmegf
 • 17 fevral 2023 12:42
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
adalat 30mg pill <a href="https://getallegonline.com/">buy allegra pills</a> order allegra 180mg for sale
Xvzsvj
 • Xvzsvj
 • 18 fevral 2023 05:17
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
best online casino games <a href="https://ampharmx.com/">canadian pharcharmy</a> academic writing terms
Valsin
 • Valsin
 • 18 fevral 2023 21:29
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
ramipril 5mg ca <a href="https://geramipl.com/">ramipril uk</a> buy generic arcoxia 120mg
Wqtkxy
 • Wqtkxy
 • 20 fevral 2023 12:51
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
buy nothing day essay <a href="https://busulfasalazine.com/">sulfasalazine 500mg without prescription</a> azulfidine 500 mg oral
Smvjex
 • Smvjex
 • 20 fevral 2023 21:55
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
buy doxycycline 100mg pills <a href="https://ordsalbut.store/">ventolin inhalator canada</a> cleocin 300mg brand
Cgaira
 • Cgaira
 • 22 fevral 2023 18:30
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
purchase asacol without prescription <a href="https://geneava.pro/">buy irbesartan for sale</a> oral avapro 300mg
Icioev
 • Icioev
 • 22 fevral 2023 22:51
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
benicar 20mg ca <a href="https://buyverapamp.com/">verapamil over the counter</a> depakote 500mg brand
Nmhykf
 • Nmhykf
 • 28 fevral 2023 19:13
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
amoxicillin 1000mg price <a href="https://amoxiciplg.shop/">amoxil 1000mg pills</a> purchase ivermectin
Slcojw
 • Slcojw
 • 1 mart 2023 03:17
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
buy coreg generic <a href="https://gnphenyto.store/">oxybutynin 5mg sale</a> elavil pills
Mebvxk
 • Mebvxk
 • 2 mart 2023 05:42
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order priligy generic <a href="https://grcpllsonline.com/">motilium 10mg price</a> buy motilium pills
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İrəli