Gündəm
10 may 2022
30

Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümüdür.

Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümüdür.Əziz oxucular!
Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdiyi gündən bu günə kimi, xalqımızın düşüncə tərzi, dövlətimizin iqtisadi, siyasi və hərbi gücü, şəhərimizin zahiri və daxili görüntüsü, inanılmaz səviyədə dəyiib. 1988 - ci ildə erməni daşnaklarının həyasızcasına ərazi iddiyalarını təmin edən rus şovinistləri, 1994 - cü ilə kimi, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü pozraq, 20% torpaqları işğal edib. Xalqımızı terora məruz qoyub. Əli silahsız insanlara görülməmiş amansız münasibət göstərib, hərbi aqressiyaya məruz qoydu.

Ümummilli liderimiz, Heydər Əlirza oğlu Əliyevin uzaq görən siyasi ilə erməni daşnakları və hərbi mütdəfiqi olan rus şovinistlərinin başının altına uzun müddətli sülh yastığı qoyub, bu müddət ərzində parçalanmaqda olan ölkəmizi bir yumuruq kimi birlədirib, dövlətimizin güclənməsinin təməlini qoydu. Çünki parçalanmaqda olan Azərbaycana hənim dönəmdə zamana ehtiyacı olduğunu bilirdi. Bu gün qalib Azərbaycan Respublikası dünanın ən aparıcı ölkələri sırasında belə sayılıb seçilən əsgərinə sahibdir. Azərbaycan dünya ölkələri arasında qafqazın ən güçlü ölkəsi kimi qəbul olunur. Məhs bu səbəbdən Rusiya Federassiyası ən çətin tarixi dönəmində, Qafqazda süni şəkildə yaratdığı Ermənistan kmi aciz hərbi müttəfiqinin başını buraxıb, Azərbaycan Respublikası ilə hərbi müttəfiqlik müqaviləsi bağlamağa məcbur oldu. Artıq bir faktdır ki, Rusiya Azərbaycanı, SNQ ölkələri sırasında ən güclü ölkə kimi tanıyıb hesablaşır. Bu müqavilə ilə, Azərbaycanın Qafqazdan Rusiayaya qarşı təhlükənin və təhdidin qarşısını almaq qudrətində olduğuna dair heç bir şübhəsi olmadığını sübut edir. Təbii ki, Azərbaycan Respublikası regionda sabitliiyin qorunub saxlanması üçün bütün vasitələrdən istifadə etməsi zəruridir. Dövlətimizin qüdrəti və gücü Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının, əvəz olunmaz fədakarlığı ilə yanaşı, beynəlxalq səviəli siyasi bacarığı və uzaq görənliyi ilə, Azərbaycanı Respublikası efekli və güclü xarici siyasəti var.Bu profesional idarə etmə bacarığı ilə cənab prezident və Azərbaycan Respublikası dünya ölkələrinin rəğbətni qazanıb. Xalqımızın hər sahədə olduğu kimi, ticarətdə də məharətli ticarət qabiliyyəti, dövlətimiz beynəlxalq səviyədə iqtisadi azad ölkələr sırasında sayılıb seçilən nüfuza malikdir. SSSR - i dövründə Bakını İtaliyanın Niyapol şəhərinə bəzədməkdə binaların tarixi və qədim olmasına işarə edərək, yaşayış binalarının yararsız olduğunu gizləməyə cəhd edirdilər. Bu gün isə Baknı “Qafqazın Dubayı” ləqəbi paytaxtımızın aparıcı dünya ölkələrindən belə daha muassir görünüşə sahib olduğunu göstərir.
Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının bu cür nailliyyətləri, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev finomeni ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev cənablarının adları, dünya tarixində qızıl həriflərlə yazılmasını təmin etdi.
Məndə Azərbaycan Respublikasının və xalqımızın qanla, canla əldə etdiyi bütün nailliyyətlərilə fəxr edərək, qarşıdan gələn 10 - may 2022 - ci il, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99 - ilinin tamamlanması münasibəsiti ilə təbrik edərəm. Əminəm ki, Xalqımızın yaddaşında qızııl həriflərlə həkk edilmiş Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev, xatirələrimizdə əbədi yaşayacaq.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, AMEA - nın müxbir üzvü, professor İbrahim Cəfərov