Gündəm
20 fevral 2021
30

Laçın şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi direktoru Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmova peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.

Laçın şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi direktoru Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmova peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Laçın şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi direktoru: Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmovadır.
Laçın şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi direktoru Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmova peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Gülsüm xanım Məhərrəmova bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Gülsüm xanım Məhərrəmova kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.
Gülsüm xanımMəhərrəmova öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….
Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmova Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.
Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmova insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!
Gülsüm xanım Məhərrəmova bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Laçın şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi direktoru Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmova kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!
Ona etibar edilən bütün işlərdə 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi direktoru Gülsüm Yusif qızı Məhərrəmova özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Gülsüm xanım Məhərrəmova dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.