Gündəm, Cəmiyyət, Ölkə, İqtisadiyyat
17 aprel 2023
106

“PAYIM” şirkəti: Ənənəvi keyfiyyət – Hər kəsin öz payı

“PAYIM” şirkəti: Ənənəvi keyfiyyət – Hər kəsin öz payı
“PAYIM” ət və ət məhsullarının inkişaf yolu – keyfiyyətli məhsul, məmnun müştəri

Həyatda şərəf və şərəfsizliyi, şəxsi rifahla ictimai borcu, tamahkarlıqla vicdanlılığı hər kəs özü seçir!
Ulu Öndər Heydər Əliyev

Səndən hərəkət, keyfiyyət bir müştəri olaraq məndən halallıq və daimi qarşılılıq. Bu gün bütün dünya bu standartla işləyir. Keyfiyyətli məhsulun qarşılığı olaraq daimi və məmnun müştəri qazanmaq prinsipi ilə. Bu istehsalın ən ümdə devizi və letmotivi olmalıdır. Belə olmasaydı nəsildən-nəsilə keçən brend markaları yaranmaz, ömürləri qısa və unudulan olardı. Bu gün vətənimiz Azərbaycan hər sadə olduğu kimi sahibkarlıq sferasında da böyük inkişaf və intibah dövrünü yaşayır. Biz hər sahədə olduğu kimi sahibkarlıq sahəsində də dünyaya meydan oxumağı bacaran dövlət olduğumuzu sübut etməyə bacardıq. Bünövrəsi Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan kiçik və böyük sahibkarlıq bir məqsəd və mərama xidmət etməyə başladı. Hər bir başlanan işin mayasında halallıq və sevgi dayanarsa həmin işin sonu işıqlı, ömrü uzun olar.
İslami, dini inancı olan bir dövlət olaraq kolabasa, sosis istehsalı Azərbaycan üçün birmənalı qəbul olunmur. Bu istehsal sahəsi həm böyük məsuliyyət, həm də böyük incəlik tələb edir. Halallıq istehsalın aparıcı xəttinə çevrilməlidi. Azərbaycanda brendə çevrilən bir neçə ət və ət məhsulları istehsalı sənayesi var ki, onlardan birincisi “PAYIM” ət və ət məhsulları şirkətidir. İllər öncə fəaliyyətə başlayan, mövcudluğunun qeyd edən bu şirkət bu gün özünün rəqabət meydanında dayanıqlılığının əsas səbəbi olaraq halallıqdan götürdüyü startı bu günə qədər əzmlə davam etdirir. “PAYIM” markası ilə müştərilərinin ağız dadını tutan ət və ət məhsulları bu gün ancaq ciblərini doldurmaqla məşğul olan müəmmalı şəraitlərdə “halal” adı ilə bazara çıxarılan keyfiyyətsiz məhsulların qarşısını almaqda böyük inqilab etdi. Ərazisi kiçik, xarakteri böyük olan məmləkətimizdə yaxşının da, pisin də öz adı var. Xalqın dilindən pafos, təmtəraqlı sözlər işlədilmir. Xalq öz ehtiramını bir kəlmə ilə “Yaxşı insan, etirazını pis adam” ifadəsi ilə bildirir. Şirkətin rəhbərliyi - yaxşı insan, xalqın etibarlı adamı olmağı bacardı. Özünün əqidəsi, əzmi, zəhmətkeşliyi, vicdanlılığı, mərhəməti, səxavəti, peşəkarlığı və savadı ilə. İlk növbədə onun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən “PAYIM” ət və ət məhsulları şirkətinin məhsullarının 7-dən 77-yə böyük ləzzətlə, könül rahatlığı ilə alınıb rahatlıqla qida məhsulu olaraq qəbul olunmasıdı. Kolbasa, sosis ət məhsulları elə bir qida növüdür ki, bu məhsula hər kəsin meyli çəkir. Hamı bu məhsula tələbatlıdı. Bu meyldir, bir damaq dadıdır. Ən böyük həqiqət düzlükdür. Hər işdə düzlük axtaranların vicdanı rahat olar. İnsaf imanın təməlidi. Böyük yola çıxmış bir şirkətin kredosu, vicdanı, halallığı əsas vəzifə meyarı görərək, bundan sonra da xalqını yeni-yeni kolbasa, sosis məhsulları ilə sevindirməkdən ibarətdir.
“PAYIM” şirkətinin rəhbəri fəaliyyətini bu xətdən başlayıb və əldə etdiklərini də bu yoluna borcludu. Bu yolda Sizə böyük uğurlar və geniş müştəri məmnunluğu, xeyir-duası arzusu ilə...

Dilşad Əhmədova
Baş redaktor

Xüsusi keçid: “PAYIM” şirkəti haqqında
İstehsalatımız ən müasir avadanlıqlarla təhciz edilib. Məhsullarımızın yoxlanması üçün laboratoriyamız fəaliyyət göstərir. Bunun sayəsində sənaye standartlarını artırmaqla innovativ bir şirkət halına gəlmişik.
Keyfiyyət liderindən ən yaxşı ət məhsulları
Daimi keyfiyyətimizin göstəriciləri
Biz istehsal prosesimizi daima təkmilləşdirməyə, ən yüksək keyfiyyət standartlarına riayət etməklə alıcıları premium məhsullarımızla təmin etməyə çalışırıq.
ŞİRKƏT
Seçilmiş mütəxəssislər, ənənəyə uyğun keyfiyyət.
Güclü rəqabət üçün fərqli bir şey təqdim etməliyik. Bizim üçün bu mütəxəssislər, yeniliklər və alıcıların ehtiyaclarını daimi olaraq nəzərə alıb çatdırmaq imkanıdır.
Şirkətimizin "Payım" brendinin əsas xüsusiyyətlərindən biri donmuş məhsullardan heç bir halda istifadə etməməsidir. "Al-sana" MMC-in yüksək keyfiyyəti ilə seçilən qida əlavələrindən istifadə etdiyini xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirik.
Qeyd etməliyik ki, "Payım" brendində istifadə olunan bütün ətlərin hamısı yerli məhsullardır. Ölkəmizin müxtəlif səfalı regionlarından alınan ətlər islam prinsiplərinə uyğun olaraq kəsilir və istehsalata buraxılır.
İslamın qaydaları çərçivəsində istehsal edilən, ekoloji təmiz, yüksək keyfiyyətli "Payım" ət və ət məhsulları beynəlxalq standartlara uyğundur. Faydalı maddələr və minerallarla zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir!
Şirətimizn iş prinsipini açıq qapı, şəffaf istehsalat elan etdiyimiz üçün hömətli alıcılar müəssisizlə yaxından tanış ola bilərlər.
Xüsusi yetişdirmə
MƏHSULLARIN BU QƏDƏR DADLI OLMASINA SƏBƏB ALINAN ƏTLƏRİN XÜSUSİ YETİŞDİRİLMƏSİDİR.
Bütün ət məhsullarımız diqqət və qayğı ilə seçilir. Şirkətin əsas məqsədi daim fermerlər və tərəfdaşlarla uzunmüddətli əlaqələrin yaradılması olmuşdur. Halal qaydalara əsasən kəsilən heyvanlar ölkənin aparıcı fermerlərinin yetişdirməsi olur.
“PAYIM” BRENDİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BÜTÜN ƏTLƏRİN HAMISI YERLİ MƏHSULLARDIR.
İslam prinsiplərinə uyğun olaraq kəsilir və istehsalata buraxılır. Halal qaydalara əsasən kəsilən heyvanlar ölkənin səfalı regionlarından aparıcı fermerlərinin yetişdirməsi olur.
Keyfiyyətə nəzarət
MƏHSULUMUZUN TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ KEYFİYYƏTİNİ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN BÜTÜN PROSESLƏRİMİZDƏ SON DƏRƏCƏ YÜKSƏK STANDARTLAR TƏTBİQ EDİRİK.
İstehlakçılarımızın rahatlığını düşünərək keyfiyyətə nəzarət şöbəsində ən yüksək keyfiyyət səviyyəsini təmin etmişik. Bu səviyyəni qorumaq üçün şöbə, kimyaçı, kimya mühəndisi, qida texnoloqu və kənd təsərrüfatı mütəxəssisindən təşkil olunmuşdur.
Ətin sümükdən ayrılması
ƏT BÜTÜN QARIŞIQ VƏ ƏLAVƏLƏRİNDƏN AYRILIR.
Ət qan hissəciklərindən, yağdan, Контроль качества işçilərinin vurduğu nişandan və s. təmizlənir, yuyulur. Daha sonra sümükdən ayrılaraq bir daha təmizlənib soyuduculara yığılır.
Farşın hazırlanması
TƏMİZLƏNMİŞ VƏ YUYULMUŞ ƏT FARŞ HALINA SALINIR.
Soyudulmuş əti maşında çəkərək farş halına salırlar. Ədviyyatlar əlavə olunur, yağ, sarımsaq və duz vurulur.
Farşın mexaniki doldurulma prosesi
TƏBİİ BAĞIRSAĞIN BİR TƏRƏFİ MÖHKƏM BAĞLANIR.
Proses vaxtı içəridə hava qabarcıqlarının yaranmamasına diqqət etmək lazımdır. Əks halda, məhsulda mayenin toplanacağı boşluq yaranacaq.
Məhsulun hazırlanması
MƏHSULLARIMIZIN 4 NÖVÜ MÖVCUDDUR. (YARIM HİSƏ VERİLMİŞ KOLBASALAR, BİŞİRİLMİŞ HİSƏ VERİLMİŞ KOLBASALAR, BİŞMİŞ KOLBASALAR, SOSİSKALAR).
Kolbasanın növündən asılı olaraq bişirilməsi fərqli olur. Belə ki, yarım hisə verilmiş, bişirilmiş hisə verilmiş kolbasalar hazırlanarkən 5 və ya 7 gün ərzində oturulması gözlənilir. Nəticədə qurumuş, örtüyü tam oturmuş və parlaq qırmızı rəngə malik məhsul əmələ gəlir.
Laboratoriya
Akkreditasiya mərkəzinin sertifikatı ilə çalışan laboratoriya tək “Payım” məhsullarının deyil, müraciət edən digər yerlərin məhsullarını da yoxlamaq və qiymət qoymaq səlahiyyətinə malikdir.
Qablaşdırma
NÖVÜNDƏN ASILI OLARAQ MƏHSULLAR BETEKS, VAKUUM VƏ S. QABLAŞDIRILIR.
Məhsulun təqdimat və keyfiyyət formasının saxlanılması məqsədilə anbarda xüsusi, təmiz, qoxusu olmayan və quru konteynerlərə yığılaraq satış məntəqələrinə çatdırılır. Məhsulun kütləvi şəkildə və açıq maşınlarla daşınması qadağandır.
YARIM HİSƏ VERİLMİŞ KOLBASALAR
Doktorskaya
Kolbasanın tərkibini əla növ mal əti, toyuğun döş əti (file), kərə yağı, quru süd, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə (E-300), stabilizatorlar (E-450), turşuluq dərəcəsi (E-330)təşkil edir.
Keşlə Servelat
Tərkibini əla növ mal əti, mal piyi, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə (E-300), stabilizatorlar (E-450), turşuluq dərəcəsi (E-330)təşkil edir.
Krakovskaya
Kolbasanın tərkibində əla növ mal və qoyun əti, mal piyi, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə (E-300), stabilizatorlar (E-450), turşuluq dərəcəsi (E-330) vardır.
Oxotniçya
Tərkibini əla növ mal və qoyun əti, mal piyi, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə (E-300), stabilizatorlar (E-450), turşuluq dərəcəsi (E-330) təşkil edir.
Sardelka
Sardelkanın tərkibi əla növ mal əti, toyuq əti, kərə yağı, quru süd, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə (E-300), stabilizatorlar (E-450), turşuluq dərəcəsi (E-330) təşkil edir.
Servelat
Kolbasanın tərkibinə əla növ qoyun əti, mal piyi, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə, stabilizatorlar, turşuluq dərəcəsi) daxildir.
Vetçinnaya
Tərkibini ƏLA NÖV mal əti, toyuğun döş əti (file), quru süd, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə (E-300), stabilizatorlar (E-450), turşuluq dərəcəsi (E-330)təşkil edir.
BİŞMİŞ KOLBASALAR
Kolbasanın tərkibini əla növ mal əti, toyuğun döş əti (file), kərə yağı, quru süd, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar; hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə, stabilizatorlar, turşuluq dərəcəsi təşkil edir.
Domaşnyaya kolbasa
Əla növ mal əti, toyuğun döş əti (file), kərə yağı, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə, stabilizatorlar, turşuluq dərəcəsi tərkiblidir.
Hindquşu kolbasa
Hind toyuğunun əti, əla növ mal əti, kərə yağı, quru süd, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar; hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə, stabilizatorlar, turşuluq dərəcəsi tərkiblidir.
Keşlə kolbasa
Əla növ mal əti, toyuğun döş əti (file), kərə yağı, quru süd, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə, stabilizatorlar, turşuluq dərəcəsi) tərkibli.
Keşlə sosiska
Tərkibi əla növ mal əti, toyuq əti, kərə yağı, quru süd, nişasta, zülal stabilizatoru, xörək duzu, natrium nitrit, yeyinti məhsulları üçün boya maddəsi, kompleks ədviyyat qarışığı, ekstrakt ədavalar (hil, muskat, istiot, oksidləşmə əleyhinə (E-300), stabilizatorlar (E-450), turşuluq dərəcəsi (E-330) ibarətdir.
Sizin ehtiyaclarınıza uyğun bir mükəmməl məhsulu necə təqdim edə biləcəyimizi öyrənmək üçün əlaqə saxlayın.

BAŞ OFİS
T: +994 12 514 75 93
E: office@payim.az
İş saatları:
Bazar ertəsi - şənbə: 08:00-17:00
Keşlə qəsəbəsi, Sabir 8a
Nizami rayonu
SATIŞ DEPARTAMENTİ
T: +994 55 254 35 64
E: sale@payim.az
İş saatları:
Bazar ertəsi - şənbə: 08:00-17:00
Keşlə qəsəbəsi, Sabir 8a
Nizami rayonu

“PAYIM” şirkəti: Ənənəvi keyfiyyət – Hər kəsin öz payı
“PAYIM” şirkəti: Ənənəvi keyfiyyət – Hər kəsin öz payı
“PAYIM” şirkəti: Ənənəvi keyfiyyət – Hər kəsin öz payı